top of page

Aforo de las iglesias en Coruña a un tercio: 110 personas en Franciscanos

DOG Núm. 227 Martes, 10 de novembro de 2020 Páx. 44560


«Terceiro.

Limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto1.


Na Comunidade Autónoma de Galicia a asistencia a lugares de culto non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade, e deberase garantir, en todo caso, o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 metros entre as persoas asistentes.


A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo destinado ao culto.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos de culto. 2.


A asistencia a lugares de culto, nas condicións establecidas no número anterior, non poderá superar o terzo da súa capacidade nos concellos enumerados nos números 1 e 2 do punto primeiro deste decreto.3.


En Franciscanos el aforo máximo este mes de noviembre será de 110 personas


Deberán establecerse medidas para ordenar e controlar as entradas e saídas aos lugares de culto para evitar aglomeracións e situacións que non permitan cumprir coa dis-tancia de seguridade.


4. As limitacións previstas nos números anteriores non poderán afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa»


---------------------


MANTENEMOS LA EUCARISTIA VIA ZOOM, de momento, para todos los grupos de catequesis, dado que cualquier convocatoria de cualquier edad seríamos más de 110 personas:


🖥️📱 Podréis seguir desde vuestros ordenadores o teléfonos a través de la plataforma gratuita Zoom con el siguiente enlace de acceso:ID de reunión: 742 2638 8183


103 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page